KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

  • KURSY STANDARDOWE

Roczny kurs języka polskiego trwa od października do czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Semestr to 60 godzin lekcyjnych (45 minut), tj. 30 spotkań 90-minutowych. W tym czasie realizowany jest jeden poziom kompetencji językowej przy dwóch 90-minutowych spotkaniach w tygodniu.

Koszt semestru w trybie standardowym to 200 euro.

Rozpoczęły się już zapisy do grup (w ramach kursów standardowych) w semestrze jesienno-zimowym 2010 (rozpoczęcie kursu – październik 2010 r.)

Zapisy nadal trwają!

  • KURSY INTENSYWNE

Intensywny miesięczny kurs pozwoli zrealizować cały semestr nauki w ciągu jednego miesiąca (3 spotkania tygodniowo po 3 godziny lekcyjne – 45 minut).

Koszt semestru w trybie intensywnym to 180 euro.

Terminy kursów intensywnych dostosowane są do Państwa potrzeb.

  • POZIOMY NAUCZANIA

W zależności od poziomu znajomości języka nauka odbywa się w grupach:

A1. Poziom podstawowy, dla osób, które do tej pory nie uczyły się języka. Nauka poprawnej pisowni, wymowy i akcentu słów. Poznawanie pierwszych prostych konstrukcji zdaniowych. Opanowanie podstaw gramatyki języka polskiego. Zapoznanie się z  podstawowym słownictwem dotyczącym głównie życia codziennego.

A2. Poziom skierowany do osób, które chcą rozpocząć komunikację na poziomie podstawowym, tj. porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie tematyki realiów życia codziennego. Pogłębić wiedzę na temat języka, jego gramatyki.

B1. Przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć podstawową znajomość języka polskiego. Kurs nastawiony jest na doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, a w szczególności poszerzanie zasobu leksykalnego i mówienie. Poziom kierowany także do osób, które chcą odświeżyć znajomość polskiego po dłuższej przerwie w jego używaniu.

B2. Skierowany do osób, które chcą swobodnie porozumiewać się w języku polskim. Na tym poziomie koncentrujemy się na szlifowaniu języka polskiego poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką (z elementami języka biznesowego).

C1, C2. Poziomy zaawansowane, skierowane do osób, które dobrze lub bardzo dobrze znają język polski. Kurs nastawiony na ćwiczenie rozumienia nawet bardzo trudnych tekstów pisanych i mówionych, spontaniczne wyrażanie myśli, swobodne posługiwanie się językiem w kontaktach z innymi.